บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

EPS มอบชุด PPE “EPS” ผ้าห่ม น้ำดื่ม พื้นที่จังหวัดนครปฐม

EPS มอบชุด PPE “EPS” ผ้าห่ม น้ำดื่ม พื้นที่จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ผู้แทน บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (EPS) มอบ ชุด PPE “EPS” จำนวน 60 ชุด ผ้าห่มนาโน น้ำดื่ม 30 แพ็ค ให้กับมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม จุดสามพราน จังหวัดนครปฐม และศูนย์พักคอย ตำบลคลองใหม่ เพื่อสาธารณประโยชน์และส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัย ตามนโยบาย CSR: Corporate Social Responsibility

EPS มอบชุด PPE “EPS” ผ้าห่ม น้ำดื่ม พื้นที่จังหวัดนครปฐม
EPS มอบชุด PPE “EPS” ผ้าห่ม น้ำดื่ม พื้นที่จังหวัดนครปฐม
EPS มอบชุด PPE “EPS” ผ้าห่ม น้ำดื่ม พื้นที่จังหวัดนครปฐม

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”