บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)

ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (EPS) ได้รับตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) โดยบริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส รีจิสตร้า จำกัด (ACS Registrars) โดยเป็นการตรวจประเมินรูปแบบใหม่ผ่าน Zoom Conference ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการยืนยันระบบบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ ตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพ และ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทำการตรวหาเชื้อโควิด-19 Rapid Antigen Test ก่อนเข้าร่วมประชุม

ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)
ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)
ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)
ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”