บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (EPS) ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR - AED โดยวิทยากร อ.นเรศ เสือจันทร์ และผู้ช่วย อ.เอนก เหมือนพิมพ์ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องอัคคีภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของบริษัท โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ทำการตรวหาเชื้อโควิด ATK Test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ทาง บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (EPS) ได้รับคำชมจากวิทยากร เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในบริษัทฯ รวมถึงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ไว้ประจำการที่บริษัทฯ เพื่อช่วยชีวิตกรณีพบผู้ป่วยหมดสติ

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”