บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001

EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 EPS บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (EPS) โดยฝ่ายบริหารให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยจากการทำงาน จึงเริ่งรัดกิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยการทำงานต่อเนื่องทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงาน สำนักงาน ทีมปฎิบัติงานพื้นที่สูง คลังสินค้า ฝ่ายช่าง รวมถึงพร้อมเข้าสู่ระบบ ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐาน รวมถึงความเชื่อมั่นของลูกค้า

EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001
EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001
EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001
EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001
EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001
EPS ฝึกอบรมความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่ ISO 45001

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”