บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

EPS ต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย

EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คุณจรัส พรธารักษ์เจริญ พร้อมคณะทำงานและพนักงาน EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ ร่วมแลกเปลี่ยน สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในปัจจุบันพร้อมประสานความร่วมมือในอนาคต

EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย
EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย
EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”