บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

EPS ได้เข้าร่วมการสัมมนา Doing Business With United Nations

EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท ยูเรเซียพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนา Doing Business With United Nations จัดโดย กรมองค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) สหประชาชาติ

โดยได้เข้าร่วมสัมมนาและหารือร่วมกับหน่วยงานในสหประชาชาติ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

EPS ให้การต้อนรับ ท่านทูตและคณะฯสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”