บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้บริหารและพนักงาน จึงได้จัดอบรมการซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร อ.สุทธิรักษ์ รอดภัย และคุณเอนก เหมือนพิมพ์ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องอัคคีภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอรณรงค์ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ-เอกชนจัดซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ และตรวจเช็ค/ติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และกรณีพบเหตุเพลิงไหม้ โทรแจ้ง199
จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”