บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เป็นการดูแลพนักงานและประชาชนโดยรอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการไม่ประมาท เพราะจากสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิต เครื่องAEDจึงทำให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต โดยเฉพาะเวลาสภาพการจราจรขับขันที่รถพยาบาลอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ทันเวลา

ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอรณรงค์ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ-เอกชนให้ติดตั้งเครื่องAED เพื่อความปลอดภัย และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้ง1669
ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”