บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

02 870 9814

Call Us For Free Consultation

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน พ่นฆ่าเชื้อ จัดสวน ขัดพื้น ดูแลพื้น เช็ดกระจกอาคารสูง
จำหน่าย-เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร มาตรฐาน ISO 9001:2015

แจกหน้ากากผ้า EPS ให้แม่บ้านผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่ขาดแคนหน้ากาก

แจกหน้ากากผ้า EPS ให้แม่บ้านผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่ขาดแคนหน้ากาก
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ทางผู้บริหาร EPS เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพของพนักงาน รวมถึงสถานการณ์หน้ากากขาดแคลนอย่างหนัก ทางฝ่ายบริหารจึงจัดหาหน้ากากผ้า EPS แจกจ่ายผู้ปฏิบัติงานทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยทางบริษัทฯ ได้รับคำคำขอบคุณจากพนักงาน โดยเฉพาะผู้ไม่สามารถหาหน้ากากได้ รวมถึงได้รับคำชมเชยจากลูกค้า ว่าบริษัทฯมีความใส่ใจกับพนักงานและแจกจ่ายหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว
แจกหน้ากากผ้า EPS ให้แม่บ้านผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่ขาดแคนหน้ากาก
แจกหน้ากากผ้า EPS ให้แม่บ้านผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่ขาดแคนหน้ากาก
แจกหน้ากากผ้า EPS ให้แม่บ้านผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่ขาดแคนหน้ากาก

“บริการด้วยใจ รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ”